LogoBanner
LogoBanner

Garanti og retur

Informasjon om garanti og retur av deler


Garanti på motor og girkasse
3 måneders garanti på motor gjeld når registerreim og oljefilter, olje er skifta av autorisert bilverksted.

Garantien på motor gjeld blokk og topp med innhold. Ingen garanti på ytre komponentar som sensorar, vannpumpe, dieselpumpe, dyser, clutch, turbo eller andre slitedelar.

Garanti på girkasse gjeld når korrekt oljetype er skifta etter prosedyre frå produsent/ merkeverksted.
Utgifter til inn- og utmontering vert ikkje dekt.

Selgar må kontaktast skriftelig på e-post før eventuell utbedring, garantiarbeid vert starta.

Retur av deler
Ønsker du å returnere deler?
Skjema for forespørsel på returFinn våre deler, og en million andre, på